COBELEST skapar värdetillväxt genom 
att vara en aktiv ägare i lönsamma och
långsiktigt hållbara bolag

Våra innehav

PRO TEMPORE – som betyder ”interim” på latin – är en konsultbyrå som erbjuder kvalificerade ekonomer i uppdrag och projekt på interimsbasis. Med en otrolig tillväxt sedan starten 2018 omsatte PRO TEMPORE 2022 över 237 MSEK. PRO TEMPOREs kunder är oftast stora internationella företag eller organisationer i snabb tillväxt eller i förändring och konsultuppdragen och partnerskapen präglas av personligt engagemang, effektiva matchningar och tydliga förväntningar.

PROVEHO – som betyder ”att lyfta” på latin – är en konsultbyrå som arbetar med processautomatisering och processeffektivisering inom ekonomi och HR. PROVEHO har sedan starten 2020 varit partner till en väletablerad Robotics Process Automation (RPA) mjukvara som man framgångsrikt implementerats hos ett antal kunder. Ambitionen med PROVEHO är att vara ett komplement till interimsaffären inom PRO TEMPORE.

Om oss

 COBELEST startades för att möjliggöra entreprenörskap samt långsiktiga och hållbara investeringar. Ambitionen är att investera i bolag och grundare som vi tror på och där vi kan bidra med kompetens, driv och företagsamhet.

Therése Lorentzon

Ägare

Johanna Deras

Ägare